مردادماه 93
شهريورماه 93
مهرماه 93
مهرماه 93
مهرماه 93
مهرماه 93
آبان ماه 93
آبان ماه 93
ابان ماه 93
آبان ماه 93

 

 راهنماي شركت در آزمون تكاليف:

دانش آموز عزيز  براي شركت در آزمون ابتدا بايد با كد و رمز اختصاصي خود وارد سايت شويد . بعد از وارد شدن به سايت صفحه مشخصات شما باز مي شود در اين صفحه  در منوي بالا روي آزمون تستي كليك نماييد تا وارد صفحه آزمون شويد .

نكتۀ مهم: قبل از شروع آزمون در كامپيوتر شما بايد نرم افزار  Adobe Reader   نصب باشد .

آرشيو فعاليتهاي آموزشي- پرورشي و فرهنگي مدرسه در سال تحصيلي 91-90

آرشيو فعاليتهاي آموزشي- پرورشي و فرهنگي مدرسه در سال تحصيلي 90-89

آدرس مدرسه : بزرگراه رسالت - نرسيده به 16 متري دوم - روبروي پارك تابان - متوسطه دوره اول سلام ( سليمه)

تلفن : 26319644-26319643 

آدرس : تهران، بزرگراه رسالت، نرسیده به 16 متری دوم، روبروی پارک تابان، راهنمایی سلام سلیمه
تلفن : 26319643-26319644
دورنگار : 26319644
رايانامه : salimehschool@yahoo.com